Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Σάββατο 3/8 ανεβαίνουμε όλοι μαζί στον Κάκαβο.

Πορεία συμπαράστασης στους τέσσερις πολιτικούς κρατούμενους της Χαλκιδικής που αποτελούν ένα δείγμα της καταπάτησης όλων των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας 
με στόχο την προάσπιση των κερδών μιας εταιρίας. 
Ας κάνουμε τον Κάκαβο σύμβολο ελευθερίας.