Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Δείτε στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις του Καραβανιού Αλληλεγγύης και Ενημέρωσης.Live streaming video by Ustream