Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

...γενετικά μεταλλαγμένο μέλλον

Πρωταρχικός στόχος της Μονσάντο είναι να μετατρέψει τη γεωργία και την παραγωγή 
τροφίμων παγκοσμίως σε ένα τεράστιο γενετικό πείραμα. Στόχος της είναι να εξαφανιστούν σταδιακά οι τοπικές ποικιλίες των καλλιεργήσιμων φυτών και έτσι στην ουσία ο κόσμος να
μην έχει άλλη επιλογή από το να καταναλώνει τους γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους που παράγει η Μονσάντο. Η εταιρία παράγει το 91% των μεταλλαγμένων σπόρων παγκοσμίως
και με συστηματικές δωροδοκίες και εκβιασμούς καταφέρνει σιγά σιγά να κυριαρχήσει σε 
όλο τον κόσμο.
Και αν πιστεύετε ότι αυτές είναι πρακτικές που θα επιβληθούν στις «τριτοκοσμικές» χώρες 
και δεν μας αφορούν, σκεφτείτε λίγο πώς η Ευρώπη των λαών συνειδητά έχει αποφασίσει 
να γίνει η Ευρώπη των ειδικών οικονομικών ζωνών.