Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

η εμπειρία που γίνεται ανάμνηση δεν αναπαράγει αναμνήσεις, αλλά εμπειρίες.....Έλα στον Κάκαβο, για να μην χρειάζεται οι επόμενες γενιές να βλέπουν μόνο τις φωτογραφίες του.